Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže funguje pod Střediskem volného času Opava. Jsou v něm zástupci základních a středních škol v Opavě. Členům je zhruba 13-18 let.

 

Co je naším cílem?

1) účast mladých lidí na politice města Opavy - OZDM jako poradní orgán městského zastupitelstva, posílení zájmu mladých o veřejné dění a uvědomění si možností ho ovlivnit, výchova k aktivnímu občanství a učení se demokratickým procesům

2) osobnostní rozvoj mladých lidí - trénink veřejného vystupování, prezentování, facilitace, diskuze, moderování, vyjednávání, techniky spolupráce v týmu a zpětné vazby, jakož i zodpovědnosti a schopnosti si organizovat čas a úkoly


Co dělá OZDM?

- jednou měsíčně zasedání na Hlásce - témata ze života města, která si členové sami vyberou, diskuze s hosty (zastupitelé, pracovníci radnice, zástupci velkých organizací či firem ve městě, lidé z praxe), týmová práce nad úkoly, simulační hry

- workshopy dovedností - veřejné vystupování a prezentace svých názorů, práce s médii, organizace akcí, zpětná vazba, moderování, reklama...

- projekty v městě - podle nápadů členů: zapojení do veřejných akcí (Den Země, Dětí, Stromů...), Fórum mládeže ke Zdravému městu Opava (co nám chybí a co zlepšit), možnost napsat a získat peníze na vlastní projekt pro Opavu

- cestování - občas nějaká ta víkendovka, výjezd do Prahy do Národního parlamentu dětí a mládeže a máme nabídky i na mezinárodní výměny!