Členové OZDM navštívili krajský parlament v Olomouci

01.04.2016 21:50

Delegace Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje přijala pozvání do Olomouce. Zůčastnili jsme se zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK), které se konalo 1. 4. 2016 v budově krajského úřadu Olomouckého kraje. Krátce po zahájení zasedání jsme jako delegace PDM MSK dostali možnost prezentovat náš krajský parlament, naše cíle, projekty a také ostravský a opavský mládežnický parlament.

Poté následovala prezentace Zastupitelstva Olomouckého kraje. V ní nám hejtman Jarda Zavadil přiblížil strukturu ZMOK (v čele hejtman, 3. náměstkové, dále rada složená ze 7 členů). Poté následoval přehled akcí, které ZMOK pořádá, od Debatiády (leden 2016) po sportovní turnaje, čtení dětem v nemocnici nebo Mikulášské a Velikonoční tvoření se společností pro péči o mentálně hendikepované SPOLU Olomouc. Více najdete na www.zmok.cz

V programu dále vystoupil senátor Parlamentu České republiky Zdeněk Brož, který hovořil o své kariéře v místní samosprávě (4. obdobím je starostou Šumperka) a také o rozpočtu města, objemu investic nebo o významných kulturních akcích v Šumperku (Blues Alive aj.) V závěru vystoupení nabídl členům ZMOK možnost návštěvy Senátu. Opavskému zastupitelstvu přislíbil prohlídku Šumperka, bude-li to možné během květnové víkendovky (27. – 29. května).

Nejdůležitějším bodem a smyslem naší cesty do Olomouce bylo navázání spolupráce a zorganizování společného projektu. Jako nebližší a nejjednodušší variantou se prozatím jeví společná víkendovka patrně v Jiříkově (návrh Míši Škrbelové). Dalším projektem, který by mohl vzniknout je vědomostní soutěž pro týmy Moravskoslezského a Olomouckého kraje, která by prověřila znalosti o našich krajích. Jako nejvhodnější termín se jeví první pololetí školního roku 2016/2017. Jinak padaly návrhy na společný mezigenerační piknik a členky PDMMO pozvali přítomné na hru o finanční gramotnosti 14. dubna do Ostravy.

Program zasedání uzavřel svým vystoupením Miroslav Krša z Eurocentra Olomouc, který se členy ZMOK probíral možnost uspořádání projektu, který by řešil problémy jejich vlastních obcí a měst (chybějí infrastruktura, chátrající objekty jako bazény, stadiony a podobně). Pan Krška také zmínil, že se v Opavě nedávno účastnil i projektového dne o uprchlické krizi na Slezském gymnáziu (březen 2016).

 

Zapsal Milan Freiberg, 1. 4. 2016