Den stromů

20.10.2014 11:49

Na Dni stromů v sadech Svobody pod Ptačákem jsme nechyběli ani letos. Možná poslední den babího léta se vydařil a i u našeho stanoviště se zastavilo mnoho návštěvníků. Poznávali druhy papíru hmatem, prstovými barvami malovali na volné téma a také psali neviditelným písmem.