Proběhlo Fórum mladých Zdravého města Opava

10.06.2013 10:55

Opava je zapojena v Národní síti Zdravých měst. To mj. znamená, že se zde každý rok koná veřejné fórum pro občany, na kterém se sepíše 10 hlavních problémů, které by mělo zastupitelstvo města následující rok řešit. V rámci OZDM jsme si také udělali Fórum mladých, kde jsme hledali 10 problémů, které v Opavě trápí mládež (najdete je v minulé aktualitě). Problémy pak prezentovala Lili Grosserová a Terka Dračková na veřejném fóru 4. 6. 2013 v Kulturním domě Na Rybníčku. Dva hlavní problémy (smog a málo brigád pro mladé) zapracuje odbor rozvoje města do komunitního plánu zdraví a kvality života v Opavě a bude na nich pracovat.