Úvodní zasedání OZDM v novém školním roce 2015/2016

10.09.2015 15:47

Máme za sebou úvodní zasedání OZDM, dostavilo se podle prezenční listiny 17 starých členů a 7 nových.