Zápis ze druhého zasedání na téma Kriminalita

21.10.2013 14:56

Zápis ze zasedání OZDM na téma Kriminalita

ze dne 8. 10. 2013

Zvolení zapisovatelé Přemysl Khýr a Adéla Provázková

Přítomno 36 delegátů OZDM, trvání zasedání od 8:00 do 14:30

Zasedání připravoval tým Eliška, Barča, Jakub, Martin, Jakub, Jaroslav

 • přivítání Veronikou, koordinátorkou OZDM, seznamovací hra

 • prezentace akcí, které proběhly:

  • Prezentace Kamči a Vlaďky o středoškolském zastupitelstvu

  • Prezentace Péti o akci Cesta kolem světa v rámci Bezručovy Opavy

  • Studentské volby na 430 středních školách ČR - výsledky

Nabídka akcí, které proběhnou v říjnu:

 • 9.10. sraz k přípravě akce Den stromů

 • 13. 10. Den stromů

 • výlet na zastupitelstvo města Opavy

 • volby do parlamentu ČR

 • Barcamp – Mladí a politika v Praze – sobota 16. 11. 2013

 • pozvání na další zasedání 5. 11. 2013

-- Přestávka --

Volby předsedy a místopředsedy OZDM

 • Shrnutí povinností předsedy a místopředsedů

 • Kandidáti na předsedu: Terka, Petr F., Markét, Kamča

 • Kandidáti na místopředsedu: Petr F. , Karel, Anička, Martin, Market, Jarda, Kája K., Petr V., Kamča, Tomáš, Honza, Barča

 • Odstoupili z nominací: Kačka, Vlaďka, Lili, Kristi

 • Projevy předsedů a místopředsedů, otázky na potencionální předsedy a místopředsedy

 • Probíhající volby předsedy, sčítání hlasů

 • Vyhlášení předsedy - novým předsedou OZDM zvolen Petr Fáborský

 • Probíhají volby místopředsedy, sčítání hlasů

--- Přestávka ---

Vyhlášení místopředsedů

 • místopředsedou se stali: Anička Tran a Martin Florýk

Prezentace o opavské kriminalitě - Kuba Mrázek

 • co to kriminalita je, jak zmírnit kriminalitu v Opavě, dotazy k prezentaci

Rozdělení do skupinek, čtení článků a zodpovídání otázek

témata prostituce gamblerství, domácí násilí, drogy, alkohol u dětí a mládeže

 

--- Oběd 12:00 – 12:45 ---

Hosté –téma kriminalita

1. Policie - René Černohorský - prezentace činnosti, odpovědi na otázky

2. Odbor školství, prevence kriminality - Dagmar Polášková, sídlí na Krnovské, realizuje v současné době 3 projekty, sleduje finanční stránku projektů. Jedním z projektů jsou dva nově přijatí asistenti prevence kriminality, kteří se pohybují v terénu po Opavě a řeší konflikty.

3. Nízkoprahový klub Modrá kočka - Lucie Valíková., klub dostupný pro děti do 15 let, navštěvují děti ze sociálně slabších rodin - oni jim radí, plánují jim různé aktivity, výlety atd.

4. Probační a mediační služba - Kateřina Barabášová, organizace spravována Ministerstvem spravedlnosti, působí stejně jako policie na celý soudní okres, vše má na starost 5 lidí. Poskytuje pomoc pachatelům trestné činnosti, vězňům.

 • konec prezentací, rozloučení s hosty

 • zpětná vazba na hosty a na celé zasedání (týmu, který připravoval zasedání)

 • ukončení 14:30