Zápis z prvního zasedání 11. 9. 2013

17.09.2013 13:29

Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže

ze dne 11. 9. 2013

Zvolení zapisovatele Vladimíra Osadníková a Kristýna Labancová

Zasedání trvalo od 8.00-14.30, bylo na něm přítomno 25 delegátů OZDM

 • Přivítání delegátů primátorem města Opavy Zdeňkem Jiráskem
 • Představování delegátů seznamovací hrou „deka“, organizovala Kája
 • Volba zapisovatelů

Prezentace z akcí, které se konaly v minulé době:

 • Prezentace o Veletrhu volného času – informace o průběhu akce a poznatky, uváděla Anička
 • Prezentace nápadu na projekt „Chodník slávy“ – informace o projektu, seznámení s ním, nápady a návrhy, uváděli Karolína + Petr

- Přestávka

Diskuze o stanovách a nominace:

- Úprava, odhlasování a schválení stanov OZDM

 • Členství OZDM - schváleno
 • Formy práce - schváleno
 • Struktura - schváleno + menší úprava
 • Cíle - schváleno
 • Jednání - schváleno + úprava

- Nominace na předsedu a místopředsedy pro volbu na příštím zasedání

Představení budoucích akcí:

 • Pondělí 16. 9. 2013 ve 13.00 – výlet na zastupitelstvo města Opavy do Minoritského kláštera (řešení snížení dotací fotbalových klubů aj.)
 • Úterý 17. 9. 2013 v 15.00 – simulační hra o politice v Opavě, kterou hraje Mendelovo gymnázium na Hlásce (v 17.30 prezentace OZDM)
 • Čtvrtek 19. 9. 2013 v 18.15 - SCUK na Hlásce k přípravě Cesty kolem světa a Chodníku slávy
 • Sobota 21. 9. 2013 v 14.00-18.00 – Cesta kolem světa v parku – zábavné odpoledne pro děti v rámci Bezručovy Opavy (přijďte pomoct nachystat stanoviště OZDM)
 • Úterý 8. 10. 2013 v 8.00-14.00 - 2.zasedání OZDM na Hlásce
 • Neděle 13. 10. 2013 celý den - Den stromů – velká městská slavnost

- Přestávka

Fórum zdravého města:

 • Upomínka na „Zdravé město Opava“ - co to je a jak jsme to probírali na minulých zasedáních
 • Diskuze a řešení znečištění ovzduší v Opavě: čtení článků ve skupinách, připomínky a diskuze

- Přestávka

Hosté + volba témat pro školní rok:

- Host: Karel Smuž - předseda Dětského zastupitelstva Vratimov – povídání o jeho činnosti v zastupitelstvu, seznámení s Národním parlamentem dětí a mládeže

- Volba témat na zasedání během školního roku + rozdělení do týmů, které budou garantovat témata a připravovat zasedání

 • Sport a volný čas v Opavě
 • Zdravotnictví v Opavě
 • Kriminalita v Opavě
 • Školství v Opavě
 • Brigády pro mladé
 • Kultura v Opavě
 • Sociální práce v Opavě
 • Životní prostředí v Opavě

- Z těchto bodů schváleno na nejbližší zasedání:

 • Sport a volný čas v Opavě
 • Zdravotnictví v Opavě
 • Kriminalita v Opavě

Ukončení, poděkování, úkoly na další zasedání a rozdání přihlášek.