Zápis z úvodního zasedání

10.09.2015 15:54

 Zápis z úvodního zasedání 10. 9. 2015

 

1. Organizační (8.00 - 9.00)

V úvodním bloku jsme si zahráli seznamovací hru zvanou Inzeráty, představili se nám noví členové, vrátili jsme se ve fotografiích k zasedáním v minulém školním roce. Informoval jsem také členy OZDM o výjezdním zasedání v Karviné 25. června a o stavu našeho reprezentačního fondu, ze kterého dosud nebyly žádné finanční prostředky na jízdné členů OZDM vyčerpány a měly by se vyčerpat do konce kalendářního roku.


2. Diskuse o stanovách (9.10 - 10.00)

Dalším bodem programu byla diskuse o stanovách. Rozpracovali jsme některé části stanov, hlavně tu, která se týká zákazu používání mobilních telefonů na zasedání a také tu, která se týká postihů za opakovaně neomluvenou absenci na zasedání.

 

3. Blok hostů (10.00  - 10.30)

První hostem úvodního zasedání byla Terka Dračková, bývalá dlouholetá členka OZDM. Ve svém vystoupení se snažila motivovat hlavně nové členy k práci pro OZDM. Jaký posun OZDM za roky, kdy funguje, udělalo, ukázala na příkladu hledání důstojného místa pro své schůzky. OZDM se původně scházelo na ZŠ Šrámkova, později v klubovně Areky a až se nakonec povedlo vybojovat pro místa zasedání místnost rady města. Vyjádřila také přání, aby se OZDM dostalo až na takovou úroveň, že by jeho členové byli zváni například na jednání rady města.


4. Simulační hra (10.40 - 12.00)                  

Do programu jsme zařadili i simulační hru na žhavě aktuální téma: Jak vyřešit uprchlickou krizi? Organizace hry se ujali Kája Konarská a Vojta Šimeček a za to jim patří velký dík. Hru jsme postavili na reálných článcích z českých médií, které se vztahovaly k tématu uprchlíků. Každý dostal přidělenou roli a byly vytvořeny dvě skupiny: role podřízených osob a vedení (prezident, premiér). Vedení mělo za úkol zjistit názor ostatních lidí na danou problematiku a pak přednesli výsledky svého průzkumu  a připojili také svůj názor. V rámci hry jsme se
dostali k zajímavé diskusi, mnohdy padaly i překvapivé názory (o tom, jestli má člověk své chování dané geneticky nebo ne) a téma samotné občas vyvolávalo tím, jak bylo aktuální a žhavé, často až nepříjemné reakce.  V diskusi padl zajímavá argument, že uprchlická krize je vlastně takovou zkouškou, jak moc to Evropa myslí vážně s dlouhé roky proklamovanou multikulturalitou. Ve hře jsme pokračovali i po obědové pauze až do 13.30.

 

5. Blok hostů a závěr (13.30 - 14.00)

Naše pozvání přijala také bývalá koordinátorka Veronika Frélichová, která nás přišla jen krátce pozdravit a také se zapojila do diskuse nad problematikou uprchlíků. Závěrem jsem členům OZDM připomněl nejbližší chystané akce jako výjezd na krajské zasedání do Ostravy 25. 9., prezentaci SVČ v Tescu 19. 9., a nebo chystaný Den stromů 18. 10. Doplnili jsme také přípravné týmy a vybrali jsme téma příštího zasedání, kterým budou Drogy a závislosti.

  

Zápis vypracoval Milan Freiberg, koordinátor

V Opavě dne 14. 9. 2015