Zápis ze druhého zasedání OZDM

10.05.2013 14:47

Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže

ze dne 2. 5. 2013

Zasedání trvalo 8.00 - 14.00 a bylo na něm přítomno 31 delegátů OZDM.

Byli zvoleni zapisovatelé: Kamila Rybová a Jan Hanslík.

1. Seznámení se - uváděla Terka

 

2. Prezentace o akcích, které se konaly v minulé době:

  • zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy - proběhlo jako simulační hra. Hovořili jsme o dosazení do funkce ředitele Městského dopravního podniku Opava pana Filipczika (Verča) kde jsme se rozdělili na strany: ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a SOS, ptali jsme se ho na to, jak si představuje změny v MHD, a pak jsme ho hodnotili. Následoval rozhovor s náměstkem primátora Daliborem Halátkem o tom, jak to opravdu na „velkém“ zastupitelstvu bylo.

  • workshop „Jak prezentovat a nezbláznit se“ – o tomto workshopu nám podaly informace Natka a Verča.

  • Den Země 2013 – o této události nám něco blíže řekla Kristýna.

3. Prezentace o OZDM – o tom, kdo vlastně jsme a co je naším cílem, pro nové členy - Verča.

- všichni prezentující z bodu 2 a 3 dostali na své vystoupení zpětnou vazbu.

---přestávka---

 

4. Stanovy a Etický kodex - co to vlastně je – prezentace Lili, Markéty (pomoc Přemka)

Práce se stanovami – rozčlenění do pracovních skupin, následné rozdání jednotlivých „bodů“ každé skupině, diskuze a úprava jednotlivých bodů ve skupinách a následná prezentace výsledků.

 

5. Diskuze nad výsledky – následné úpravy:

Cíle – nezmiňovat konkrétní směry

Pravomoci – všechny body byly vyškrtány – celkové přepracování

Členství – úprava věkového rozhraní – od 6. třídy do 25 let; upřesnění podmínek vyloučení člena

----přestávka na oběd-----

 

6. Návštěva krnovského koordinátora

  • Informace o krnovském parlamentu dětí a mládeže, diskuze.

7. Informace o akcích v květnu - Verča

  • rozdání přihlášek do OZDM

  • konference Národního parlamentu dětí a mládeže „Kecejme do toho“

  • Volba tématu následujícího workshopu.

  • Informace o exkurzi do evropského parlamentu – Štrasburk

  • Informace o Dni dětí a o 3. zasedání (téma: Fórum zdravého města)

8. Pokračování v práci na stanovách:

Volby – úprava podmínek hlasování – doplnění obecného principu hlasování

Struktura – úprava podmínek a průběhu odvolávání předsedy; vyškrtnutí podmínky, že se předseda a místopředsedové nesmí účastnit komise; úprava volby místopředsedů; vyrušení postů 1. a 2. Místopředsedy

Forma práce – dodat, že to jsou možnosti jak pracovat

Poslední bod stanov – Jednání – se nestihl probrat a je přesunut na další zasedání.

 

9. Ukončení, poděkování, úkoly na další zasedání a rozdání potvrzení o účasti.