Zápis ze zasedání 20. dubna 2017

30.04.2017 17:04

Připojuji zápis z dubnového zasedání na téma Jak vystupovat na veřejnosti. 

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže

zápis z 8. zasedání ze dne 20. 4. 2017

 

Téma zasedání: Jak vystupovat na veřejnosti

Přípravný tým: Freiberg

Zápis: Freiberg

Přítomni: Grigarčíková, Horný, Hrk, Jurásková, Kašpárek, Kalužová, Krejčí, Kosmálová, Kubelová, Kubínová, Kuzníková, Petržela, Škrbelová, Vašek, Vaněk

Omluveni: Novotný, Desenský, Macek, Makovický, Vaňkát

Neomluveni: všichni ostatní

 

 

1) Seznamovačka (David)

Seznamovací hru vedl David. Každý se představil svým jménem a k tomu přidal jméno zvířete začínající na stejné písmeno jako jeho jméno.
 

2) Workshop jak vystupovat na veřejnosti (Jakub Plaskura)
Jakub nám přestavil pár zásad, kterými bychom se mohli řídit, abychom uspěli jako řečníci na veřejnosti. Mezi ně patřila například improvizace, příprava, sebedůvěra a přirozenost.

Dále pak zadal úkol, aby vždy ve dvojici jeden vymyslel originální dárek a druhý mu za něj v časovém limitu poděkoval.
Mluvili jsme také o umění prezentovat, rozvinula se diskuse, jakých zásad se držet: psát si jen odrážky a hodně komentovat slovně (Franta), vyhnout se nadměrnému pohybu nebo nevhodnému postoji (Katka) a nebo také odpustit si na závěr prezentace slide se slovy „Děkuji vám za pozornost“ (Kuba)
Posledním bodem jeho vystoupení byla talk show nanečisto, kterou absolvovali David a Katka.
Na závěr padaly ještě dotazy jako například co dělat, když mi dojdou slova, jak přitáhnout pozornosti publika, které už ztrácí zájem a nebo, co dělat, když někdo zasahuje do prezentace s tím, že ví víc něž prezentujícící.

 

3) Organizační
koordinátor informoval o chystaných akcích:
- krajské zasedání 27. 4.
- pokračování úklidu Sádráku 28. 4.
- přeložený Den země 30. 4.
- komise Zdravého města 17. 5.

Den dětí 2. 6.

4) Prezentace
- David Horný prezentoval účast na projektu o studentských firmách v Praze
- Pavel Kašpárek představil projekt o meření tepelných ztrát a pocitových mapách
- Šárka Kuzníková a Lucie Kubínová představily Soukromou střední podnikatelskou školu, na které= studují.

 

5) Úkoly

- Davidovi zůstává úkol zkontaktovat se s parlamentem v Liptovském Mikuláši
- Milanovi zůstává úkol zjistit možnosti kontaktu s parlamenty v Rothu, případně Bambergu

- Milanovi zůstává úkol pokusit se zkontaktovat s městem Opava na Slovensku a jeho dětským parlamentem
- Míša napíše informace o OZDM do španělského parlamentu (splněno)
- David se spojí s Marií Černockou ohledně dotazníků k prevenci kriminality
- Míša se spojí se ZŠ ve Lhotě
- Aleš se spojí s Lesním klubem Zvonek

Příští zasedání bude 30. května na téma Mládež a práce (tým: Aleš Hrk a Katka Jurásková)

 

 

 

 

Zapsal: Milan Freiberg

V Opavě dne 21. 4. 2017
 

 

 

 

Milan Freiberg, koordinátor