Zápis ze zasedání na téma Architektura v Opavě

23.05.2014 09:16

Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže

ze dne 16. 5. 2014

 

Zvolení zapisovatelé Klára Kapinosová a Petr Vilášek

Zasedání trvalo od 8:00 do 14:40, přítomno bylo 25 delegátů.


 

8.10 seznámení s programem (Dalibor)

Seznamovací hra: házeli jsme si míčem a říkali informace o tom kdo nám hodil míč (ne každý ho chtěl chytit)

Seznámení s akcemi - co bylo a bude (Verča):

 • Den země v Opavě, tato akce se již uskutečnila (Anička)

 • Prezentace o dotaznících o participaci mládeže s předběžnými výsledky (Lukáš)

 • informace o Chodníku slávy (další informace na scuku, který se uskuteční 20. 5.)

 • domluvy na scuku ohledně Dnu dětí, který se bude
  konat 26. 5. v 16:30 (Den dětí bude 7. 6.)

--- přestávka ----

 

9.15 Simulační hra na téma Stavba hypermarketu TUBUS v Opavě

Tato simulační hra se skládala ze 4 částí:

 1. rozdání rolí a seznámení s nimi, představení

 2. naše argumenty ve skupinách "pro, proti a neutrální", vyjednávání a příprava

 3. simulace jednání zastupitelstva Opavy o schválení návrhu výstavby hypermarketu

 4. upřesnění toho co a jak probíhá ve skutečném životě
  paní Marii Kořízkovou z odboru výstavby na magistrátu (našim prvním hostem)

--- přestávka ---

 

Prezentace od Markét Kučejové na téma historické slohy budov v Opavě, poté měl následovat kvíz na to, co jsme si z prezentace zapamatovali, ale ještě předtím jsme přivítali dalšího hosta:

paní Martinu Heisigovou - vedoucí odboru pro rozvoj a strategické plánování. Zabývá se rozdělováním dotací na různé projekty např.

 • koupi autobusů

 • nové chodníky

 • opravy historických budov

 • cyklostezky v sadech

aktuální projekt: cyklostezka z Kravař až do Lesních Albrechtic


 

--- přestávka na oběd ---


 

12.45 Poznávačka historických fotografii opavských budov a míst ve skupinách a přiřazování k dnešním budovám, promítání historických fotek

 •  

13.15 Další dva hosté:

Zdeněk Bendík - hlavní architekt města Opavy

 • seznámil nás se svou profesí

 • ukázal nám aktuální i historický územní plán města Opavy a vysvětlil k čemu slouží

 • jako jediný byl schopen odpovědět na otázku ,,Kdy a jak se bude opravovat Slezanka“: na Slezance (části, která patří městu) se opraví obvodový plášť (fasáda a okna)

Tomáš Skalík - sochař a restaurátor

 • seznámil nás se svojí profesí

 • napsal dvě knihy o opavských sochách

Zpětná vazba na hosty, horká křesla pro tým zasedání, teploměr (zpětná vazba všech) a ukončení zasedání.