Zápis ze zasedání na téma Média v Opavě

01.04.2014 10:51

Zasedání OZDM 14. 3. 2014

na téma Média v Opavě

Zasedání se zúčastnilo 25 delegátů. Zvoleným zapisovatelem byla Kateřina Robenková a Dalibor Žídek.

I. Blok - Prezentační

 • seznamovací hra

 • dotazník od týmu ve složení: Lukáš, Anička, Terka, Karel T. a Ondra Kubesa

 • dotazník se odevzdává do příštího zasedání

 • je proto, abychom zjistili, co si veřejnost myslí o OZDM a participaci mládeže v Opavě

 • další částí bylo projednávání Chodníku slávy

 • domlouvaly se scuky, které byli ujednány střídavě pondělí (pracovní listy) a úterý (videa)

 • 5. 4. 2014 Scuk na celý den na SVČ na téma videa k Chodníku slávy

II. Blok - Mobilita

 • hostem byl pan Petr Macejka, který měl prezentaci na téma Plán udržitelné mobility v Opavě

 • pak jsme byli rozděleni do skupin a dávali jsme dohromady dopravně nejhůř vyřešená místa v Opavě a jejím okolí

 • pak jsme svou práci zástupci odprezentovali a pan Macejka si poté plány vysbíral

III. Blok - Média v Opavě

 • Vlaďka měla prezentaci na Média v Opavě

 • po prezentaci následovala hra Riskuj na vědomosti z prezentace

 • následovalo projednání ve skupinách nápadu na OZDM noviny od Verči Poláškové

IV. Blok - Hosté
 • prvním hostem byla paní Urbánková - šéfredaktorka Opavského Deníku

 • druhým hostem byla paní Dobrovolná - tisková mluvčí města Opavy

 • poté následovaly zpětné vazby hostům a týmu, který připravoval zasedání a na konci i zhodnocení celého zasedání