Zápis ze zasedání na téma Participace

31.03.2016 14:34

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže

 

Zápis ze zasedání na téma Participace mládeže

Datum konání: 31. 3. 2016

Přípravný tým: Kája Konarská, Míša Škrbelová

Hosté: Kateřina Havlásková (zakladatelka OZDM), primátor Opavy Radim Křupala

 

1. Pozvánky na akce:

- Olomouc 1. dubna – zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (Škrbelová, Horný)

- Místní akční plány (školství) – Davidův mlýn 7. a 8. 4. (Škrbelová)

- Ukliďme Česko – úklid na Hliníku v Opavě (16. 4.)

- pohádkový domeček „Na křídlech motýlů“ (16. 4.)

- Den země – stanoviště „hledání míčků“ (17. 4.)

- Ekoplavba (21. 4.)

- PVZ Praha 22. – 24. 4. (Škrbelová, Horný, Urbancová, Branišová)

 

2. Informace o víkendovce (Škrbelová)

 

3. Prezentace o participaci mládeže (Škrbelová)

 

4. Cíle OZDM

Do tohoto bodu vstoupila jako host Katka Havlásková a úvodu se zeptala, zdali všichni věcí co to je cíl? Snažila se také zapojit do diskuse nováčky a ptala se jich, jestli věcí, že se mohou zeptat, na co chtějí? „Řekli jste nováčkům, že je bezpečné ptát se?“ ptala se Katka a starší členové OZDM se k ní přidali s tím, že tady nejsou děti ve škole, tady se klidně mohou ptát. Posléze, když jsme vyhodnotili odpovědi, Katka poznamenala, že za jejího vedení OZDM se objevovaly stejné cíle. Kromě jiného tyto: umožnit mladým lidem integraci do společnosti. Poznamenala, že není dobré dávat do stanov například bod, že je třeba vyloučit neaktivní členy. Tento dokument reprezentuje OZDM navenek a není třeba v něm hned prozrazovat vnitřní problémy organizace. Téma neaktivních členů ještě několikrát na zasedání zaznělo. „Všímejte si spíš těch aktivních a těm se věnujte. S chvostem, který se jen veze, neztrácejte čas,“ poznamenala Katka.

 

5. Reorganizace OZDM

V tomto bodu přiblížila Katka Havlásková, jak to chodilo v OZDM za jejího vedení. Někteří žáci měli s členstvím v OZDM problémy ve škole a učitelé je nechtěli na zasedání pouštět. Řešili to tak, že je omlouvali rodiče, kteří je měli právo jednou měsíčně uvolnit ze školy z rodinných důvodů. Za bývalého OZDM se konaly schůzky jednou týdně. Jednou za rok pak probíhala prezentace pro Magistrát města Opavy. Nezapomněla také zmínit, že na začátku každého školního roku probíhaly také nábory do OZDM na školách. OZDM tehdy mělo široký záběr akcí a každý se v některé z nich mohl najít a zapojit se do práce.

 

V diskusi jsme probírali také udělování minusových bodů za neomluvenou neúčast na scukách (za každou -1 bod)

 

Katka nás zapojila i do aktivit, na kterých jsme si vyzkoušeli, jak by to vypadalo, kdybychom měli „bezbřehou svobodu“. Že to bylo velice působí potvrdí jistě nejen Karel Tesařík. (-J
„Když mi nikdo neřekl, že mám mít úctu k životu, tak ji prostě nemám,“ uzavřela tuto aktivitu Katka.

 

Velice dojemná byla i další aktivita, kterou Katka označovala jako Kolečko. Do ní se zapojila valná většina účastníků a spočívala v nabídce sdílení toho nejlepšího z nás ve prospěch celku.

 

6. Hosté

Odpolední část zahájil svým vystoupením primátor města Opavy Radim Křupala. Bylo to vůbec poprvé, co mezi nás přišel. Z publika na něj doslova pršely dotazy. Například na osud Slezanky a prostoru za ní, na to, jak dlouho zná OZDM a další. Probíralo se i letní kino v městských sadech nebo podpora drobných živnostníků v centru města.  Primátor se také ptal členů OZDM na to, co mladým v Opavě chybí, a to nás přimělo k úvaze, že bychom mohli tyto dotazy rozšířit po školách a poté panu primátorovi představit výsledky našeho průzkumu.

 

Katka nám všem dala po diskusi zpětnou vazbu a nenechala na nás (včetně koordinátora) nit suchou. Hlavní nedostatky viděla v tom, že se diskutující primátorovi nepředstavovali a při svých dotazech seděli, zatímco on stál a odpovídal přímo.

 

7. Teploměr

Katka nás v závěru seznámila s aktivitou nazvanou teploměr, což byl vlastně takový strukturovanější způsob hodnocení zasedání nebo i jiných záležitostí. Sestával z ocenění, stížností (s doporučením), starostí, obav, záhad, nových informací a nadějí.

 

 

Zapsal 31. 3. 2016

 

Milan Freiberg, koordinátor OZDM

Středisko volného času Opava

ozdm@svcopava.cz