Zápis ze zasedání OZDM - zářijové zahajovací

24.09.2014 12:11

Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
ze dne 10. 9.


Zasedání se konalo v rozpětí 8:00 až. 14:30. Bylo přítomno celkem 38 delegátů OZDM.
Zvolení zapisovatelé: Jan Hanslík a Barbora Macháčková


BLOK I. od 8:00 - SEZNAMOVÁNÍ
Uvítání odstupujícího předsedy Petra Fáborského. Seznamovací hra „Malování obličejů“ (Anička). Uvítání náměstkyní primátora Pavlou Brady. Rozdání sešitů a přihlášek. Seznámení s fungováním OZDM pro nové členy.

 
Prezentace „Co bylo a bude“ (Verča)
- akce „Strašidla na hradbách“ na oslavu 790 let města Opavy - informace o průběhu, aktivitách (Míša Š.), zpětná vazba (Kája)
- v pondělí  15. 9. ve 14:00 výlet na zasedání Zastupitelstva města Opavy na Rybníčku
- v pondělí 29. 9. se uskuteční Fórum zdravého města Opavy
- v pátek a sobotu 10. 10-11. 10 se uskuteční volby do zastupitelstev měst a obcí
- v neděli 19. 10. 13:00 - 17:00 se uskuteční Den stromů
- v pátek 3. 10. další zasedání OZDM na téma „Volby v Opavě“

Následovala hra na vysvětlování definicí slov, se kterou nás seznámila Verča (např.  brainstorming,politika mládeže apod.). Krátký proslov ohledně participace mládeže měl náš host z Karviné, Petr Kantor z Agentury pro mládež + pozval nás na akce dne 13. - 14. 9. (Český Těšín) a 12. 12. (Karviná, Cena Bílé Velryby)

Přestávka


BLOK II. od 9:45 - PRAVIDLA
Revize stanov OZDM a nastavení diskuzních pravidel:
1. bod „Cíle a formy práce“ - SCHVÁLEN (byl upraven jeden bod, souhlasila optická většina)
2. bod „Členství“ - SCHVÁLEN (byl přidán jeden bod,souhlasila optická většina)
3. bod „Struktura“ - SCHVÁLEN (byly přidány dva body, souhlasila optická většina)
4. bod „Předmět jednání OZDM“ - SCHVÁLEN (byl změněm jeden bod ohledně mimořádných zasedání, opět souhlasila optická většina)
Opravené stanovy vyvěsí Verča na web. Diskuzní pravidla se nechala na příště.


Přestávka 15. minut a na nominace na předsedu a místopředsedy.


BLOK III. od 11:00 - TÉMATA ZASEDÁNÍ
Nominace na předsedy a místopředsedy - diskuze. Nominováni byli a kandidaturu neodmítli: Vlaďka Osadníková, Klára Kapinosová, Petr Vilášek, Honza Hanslík, Martin Florýk, Karel Tesařík, Tomáš Tesařík, Lukáš Piwowarski, Kuba Mrázek, Markéta Kučejová, Anička Tran, Kamila Rybová, Petr Fáborský, Karolína Konarská, Theo Matějíček, Kiki Kaniová.
Celkem je nominováno 16 zastupitelů, volit se bude přístí zasedání, kdy bude mít každý nominovaný svou motivační řeč.
Byla volena nová témata na další zasedání: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRIMINALITA, VZDĚLÁNÍ A PRÁCE pro mladé, SPORT, CESTOVNÍ RUCH.


Přestávka na oběd


BLOK IV. od 12:45 - FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTO OPAVA
Prezentace „Fórum zdravého města Opavy“ - Hana Tvrdá, odbor rozvoje a strategického plánování. Fórum se letos koná potřetí a jeho cílem je získat deset hlavních problémů od občanů Opavy, na kterých by magistrát měl v následujícím roce pracovat.


Rozesazení ke stolům na témata:
1) Rozvoj města, architektura, životní prostředí.
2) Zdravotnictví, sociální služby, kriminalita, sociálně-patologické jevy.
3) Školství, vzdělání, práce pro mladé.
4) Doprava, infrastruktura.
5) Sport, kultura a volný čas.


Každý stůl měl svého garanta, který po výměně všech lidí u stolů prezentoval problémy k řešení. Následně jsme hlasovali o nejdůležitějších. Těmi jsou nakonec:
1. Málo veřejných WC po městě
2. Dlouhé intervaly červené na některých semaforech - to jsme již řešili vícekrát, přejeme si alespoň ukazovače zbývajícího času do zelené
3. Ne vždy dobře navazující učivo mezi školami při přestupech ZŠ, SŠ a 1. - 2. stupeň - toto je spíše problém škol
4. Chybí letní kino v sadech - mladí se schází radši tam než v centru
5. Větší propagace možností sportu pro mládež
6. Modernější hudba na koncertech organizovaných městem (mohli bychom městu doporučit kapely)
7. Přesun pošty, původní místo bylo lepší - to asi také nelze moc řešit z pohledu města
8. Více dopravních hlídek / policie v okolí škol (sídlištní školy - Šrámkova... + školy u velkých silnic)
9. Přeplněné ranní autobusy do škol


Jako mluvčí na „dospělácké“ Fórum zdravého města Opavy byli zvoleni: Petr V. , Kája a Kamila R. Na konec zasedání jsme udělali ,,teploměr“ byly použity tři otázky: Zda jsme měli šanci se dnes prosadit, jak se těšíme na nasledující zasedání a zda se máme co učit od hostů z Karviné. Poté bylo ukončeno celé zasedání.