Ze třetího zasedání 31. 5. 2013

10.06.2013 10:53

Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže

ze dne 31. 5. 2013

Zvolení zapisovatelé byli Markéta Hřivnová a Martin Florýk

Zasedání trvalo 8.00 – 15.30, bylo na něm přítomno 31 delegátů OZDM

 • Úvodní hra z pražské konference - téma vlastnosti politiků (dobré i špatné), organizovala Anička

Prezentace z akcí, které se konaly v minulé době:

 • Prezentace Kecejme do toho – informace o seznámení s politiky, uváděl Karel

 • Prezentace o výletu do Štrasburku – informace o výletu do Evropského parlament, uváděli Terka a Lukáš - dostali jsme otázky, které jsme měli po ukončení doplnit

 • Prezentace o Dni dětí – informace ze dne 25. 5. 2013, uváděl Petr

-přestávka

Diskuze o výsledcích z předešlého zasedání OZDM – pokračování na stanovách a následné úpravy

- Stanovy uváděla Lili

- Dokončení stanov a schválení vytištěné podoby

 • Členství OZDM – upravila se věková hranice členů OZDM pro studenty do 26 let

 • Formy práce – schválené body

 • Struktura – místopředseda bude za základní a střední školy

 • Cíle – úprava bodů

 • Jednání - úprava bodů

-přestávka

Návštěva Zastupitele města Opavy – Ondra Kubesa

-Předseda komise pro participaci mládeže a prevenci kriminality

Párty skupinka

- informace o šesti členné skupině o participaci dětí a mládeže, o jejich fungování, uváděl Petr

-přestávka

Prezentace budoucích akcí

- Úterý 4. 6. 2013 v 16.00 - fórum zdravého města, v kulturním domě Na Rybníčku

- Středa 5. 6. 2013 v 16.00 – zasedání krajského zastupitelstva dětí a mládeže v Ostravě

- Pondělí 24. 6. 2013 ve 13.00 –výlet na zasedání zastupitelstva města Opavy

- Středa 26. 6. 2013 v 8.15 – poslední zasedání OZDM v tomto školním roce

- Případné domluvení na prázdninovou akci

Fórum zdravého města

- Koordinátorka Hana Tvrdá

 • Zjištění významu

 • Případné budování nového Fitparku v Sadech

 • V prázdninovém období rekonstrukce krytého bazénu v Opavě

 • Informace o MHD – město hradí poměrně velkou částku

 • Příliš reklam v časopise Hláska – z důvodu, že časopis je zadarmo

-Aktivita 5 stolů, diskuze o problémech města

-U každého stolu jiné téma, příklady problémů v Opavě, popř. zlepšení - konečné zhotovení

Ustanovené body

 • Špatně řešená smogová situace

 • Příliš mnoho supermarketů

 • Špatná bezpečnost v parcích a neosvětlení prostory

 • Příliš mnoho drogově závislých

 • Špatná navázalo cyklostezek

 • Špatný systém MHD – přestupy

 • Placené učebnice na ZŠ

 • Málo hudebních festivalů

 • Málo sportovních klubů pro holky

Z těchto bodů byly zvoleny dva nejdůležitější

 • Málo brigád pro děti do 18 let

 • Velká smogová situace

Ukončení, poděkování, úkoly na další zasedání a rozdání potvrzení o účasti