Změny v OZDM?

08.06.2016 14:28

Na zasedání o zdravotnictví jsme využili pár volných momentů k tomu, abychom provedli brainstroming na téma Jaké změny v OZDm si přeji a jaké změny provedu nejprve sám(a) u sebe. Přináším tedy pár postřehů ze zasedání: 

 

- omluvenky budeme vydávat po skončení zasedání a jen ze závažných důvodů

- do zápisů ze zasedání budeme uvádět i ty, kteří se před konáním zasedání řádně neomluvili
- chtěli bychom zavést sankce za pozdní příchody na zasedání
- po dobu zasedání by měli členové odložit mobily a nevěnovat se jim
- měli bychom brát práci v OZDM vážněji a setkávat se častěji než jednou za měsíc
- zavést pracovní skupinu (jakési širší vedení OZDM)

- více zpětné vazby na zasedáních
- v září provést nábory do OZDM na školách
- vylepšit propagaci OZDM
- málo se na zasedáních seznamujeme
- měli bychom se více věnovat psaní novin OZDM
- zavést znovu zahajování zasedání předsedou nebo místopředsedyZapsal: Milan Freiberg, koordinátor
30. 5. 2016