Informace, tipy a nápady k zapojování mladých lidí do veřejného dění.

 

www.npdm.eu

Národní parlament dětí a mládeže, který zastřešuje všechny městské i krajské dětské palramenty.

www.mladezvakci.cz

Česká národní agentura Mládež, přes kterou můžete žádat o dotace na projekty mládeže, jezdit na mezinárodní výměny a mnoho dalšího.

www.nidm.cz

Národní institut dětí a mládeže pod Ministerstvem školství. Spousta inspirace pro činnost dětských parlamentů.

dobrapraxe.cz/cz/tema/detske-parlamenty

Národní síť zdravých měst v ČR a jejich databáze příkladů dobré prace v oblasti práce dětských parlamentů.

www.kecejmedotoho.cz
Projekt, který dává prostor mladým lidem pro vyjadřování se na aktuální dění na české i evropské politické scéně.

deti.ochrance.cz

Stránka ombudsmana pro děti o dětských právech.

opavska-ekomapa.cz

Projekt usnadňující Opavanům ekologicky šetrný životní styl v jejich městě, na kterém se podíleli i dva členové OZDM, Adam Šťastný a Kamila Rybová.